Brief regering : Herzien Actieplan en Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35000-XVII, eindtekst

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35000-XVII-9 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon -Aanbieding feitelijke vragen Begroting BuHa-OS 2019

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Lijst van vragen

35000-XVII Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nota van wijziging

35000-XVII-6 Nota van wijziging

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijgewerkte tekst

35000 XVII, bijgewerkt t/m nr. 6 (NvW d.d. 8 oktober 2018)

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Memorie van toelichting

35000-XVII-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

35000-XVII-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel van wet

35000-XVII-1 Voorstel van wet

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie

34775-XVII-38 Motie van het lid Voordewind c.s. over een gecombineerde aanpak van klimaat en ontwikkeling

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

33625-209 Motie van het lid Van Laar over krachtiger bevorderen van een coherent beleid voor ontwikkeling

Indiener R.P. van Laar, Tweede Kamerlid

Brief regering

32605-147 Uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over intellectueel eigendom en ontwikkelingslanden

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

VAO Inclusieve ontwikkeling in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (AO d.d. 09/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (34775-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00