Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    J.F.C. Freriks, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling (Kamerstuk 34785-83)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

34785-83 Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - overbrengen besluit commissie kabinetsreactie gevraagd

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

34475-21 Gewijzigde motie van de leden Merkies en Grashoff (t.v.v. 34475, nr.3) over heroverwegen van de noodzaak van de 30%-regeling

Indiener A.Z. Merkies, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:45

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30