Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg over de evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM (Kamerstuk 32800-44) en het onderzoek van TNO naar de WLTP-testmethode en BPM (Kamerstuk 32800-46)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    J.F.C. Freriks, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32800-44 Evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30
Naar boven