Motie : Motie van het lid Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huisuitzettingen

Download

Indieners

 • Indiener
  René Peters, Kamerlid CDA
 • Medeindiener
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Jasper van Dijk, Kamerlid SP

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
Tegen
PVV 20
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

29325-100 Lijst van vragen en antwoorden over het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie rapport Aansluiting gezocht! Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

24515-489 Voortgang Brede Schuldenaanpak

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31839-627 Reactie op de motie van het lid Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen (35000-XVI-81) en reactie op de motie van het lid Peters c.s. over voorkómen van uithuisplaatsing wegens schulden en armoede (35000- XVI-85)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Maatschappelijke opvang (direct aansluitend op de stemmingen)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit:
Naar boven