Motie : Motie van het lid Verhoeven c.s. over openbaarheid van de werking en de broncode van algoritmen en analysemethoden

Download

Indieners

  • Indiener
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Michiel van Nispen, Kamerlid SP
  • Medeindiener
    K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-601 Kabinetsreactie op het juridische onderzoeksrapport ‘Algoritmes en grondrechten’ van de Universiteit Utrecht

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-570 Transparantie van algoritmes in gebruik bij de overheid

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

VAO Big data en de bescherming van persoonsgegevens (AO d.d. 30/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Digitale overheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Digitalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00