Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling (Kamerstuk 34785-83)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    J.F.C. Freriks, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

34785-101 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

34785-83 Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - overbrengen besluit commissie kabinetsreactie gevraagd

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

34475-21 Gewijzigde motie van de leden Merkies en Grashoff (t.v.v. 34475, nr.3) over heroverwegen van de noodzaak van de 30%-regeling

Indiener A.Z. Merkies, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:45

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30