Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Aan minister BZK - Reactie commissie Binnenlandse Zaken inzake besluitvorming Europese Kiesakte

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, griffier

Activiteiten

VSO Herziening Europese Verkiezingsakte (34 361, nr. 2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 20:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55