Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg over het advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (Kamerstuk 25424-390)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.C.R.M. Clemens, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25424-390 Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

GGZ

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:50