Statenpassage

Motie : Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over transparantie over de herkomst van elektriciteit

Download

Indieners

  • Indiener
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Rob Jetten, Kamerlid D66

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 92
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen

Activiteiten

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34627)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00