Motie : Motie van het lid Van der Lee c.s. over afbouwen van fiscale prikkels

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 76
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

36366-3 Brief van het lid Teunissen inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

Indiener C. Teunissen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366)

Indiener M. Schukkink, griffier

Initiatiefnota

36366-2 Initiatiefnota

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Initiatiefnota

36366-1 Geleidende brief

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Brief regering

36202-27 Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 17 oktober 2022 over het pakket Belastingplan 2023

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

32813-615 In-Depth Review van het Nederlandse energiebeleid door het Internationaal Energieagentschap

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-566 Financiële prikkels voor fossiele brandstoffen in Nederland

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-789 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-392 Moties en toezeggingen klimaat- en energiebeleid

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-712 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 11 juni 2018 (Kamerstuk 21501-33-702)

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Energieraad (informeel) dd 28 april 2020 (videoconference).

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat en energie (voortzetting)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15