Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag schriftelijk overleg over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34775-VI-115 Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek inzake WODC-rapport Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Motie

28741-37 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een vaste plaats voor het herstelrecht binnen de wijkaanpak

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Justitiƫle jeugd (AO d.d. 14/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht (34775-VI-115)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Geschilbeslechting en herstelrecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45