Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van het dronebeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29665-336 Motie van de leden Paternotte en Remco Dijkstra over verplichte kenniseisen voor dronepiloten

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 3/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Luchtvaart

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45