Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 34775-VIII-127)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31434-8 Evaluatie expertisecentrum Mediawijzer.net 2015-2018

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

34775-VIII-127 Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-110 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking (t.v.v. 34775-VIII-73)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-108 Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen (t.v.v. 34775-VIII-36)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-92 Motie van de leden Bruins en Van der Molen over extra middelen voor fundamenteel onderzoek

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-87 Motie van het lid Van Meenen over de toepassing van de urennorm in het voortgezet onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-79 Motie van het lid Rog over 9 miljoen euro voor lente- en zomerscholen

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-91 Motie van het lid Van den Hul over seksuele weerbaarheid op scholen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-74 Motie van het lid Westerveld over versterking van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-80 Motie van het lid Kuik c.s. over nadere vooropleidingseisen aan mbo'ers

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-94 Motie van het lid Bruins c.s. over bevordering voltijdaanstelling en grotere deeltijdaanstelling

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-101 Motie van de leden Bisschop en Rog over vergelijkbaarheid van eindtoetsen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-102 Motie van het lid Bisschop over de evaluatie van de eindtoets

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-72 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de voorlichting over het zijinstromen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-95 Motie van de leden Bruins en Rog over verbetering van de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-86 Motie van het lid Van Meenen over de toepassing van de urennorm in het mbo

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-49 Motie van de leden Kuzu en Öztürk over het cross-checkinitiatief uit Frankrijk

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-32 Gewijzigde motie van de leden Rog en Dik-Faber over monumentale kerken (t.v.v. 34775-VIII-23)

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-34 Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (34775-VIII-25)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-33 Gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (t.v.v. 34775-VIII-24)

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-20 Motie van de leden Ellemeet en Arno Rutte over financieringsregelingen voor zelfstandigen

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-29 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de positie van wetenschapsmusea

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-28 Motie van de leden Asscher en Bergkamp over muziekonderwijs

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-19 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de onderhandelingspositie van zzp'ers

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-27 Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-22 Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de toegankelijkheid van monumenten

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-26 Motie van het lid Bergkamp c.s. over de "niet-bezoeker" van culturele voorstellingen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

OCW-begroting onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40