Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    S. Kraaijenoord, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30012-79 Motie van de leden Wiersma en Diertens over een "werk-apk" voor werkenden

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

21501-31-443 Motie van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over de Detacheringsrichtlijn ook laten gelden voor de transportsector

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017 (AO d.d. 07/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40