Brief lid / fractie
Voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel

Download Download

Ondertekenaars