Amendement
Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

Amendement van de leden Weverling en Van der Lee over geen harde verplichting voor de netbeheerder na 2027

Download Download

Ondertekenaars