Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) (Kamerstuk 33846-52)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33846-52 Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

34775-VIII-27 Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45