Motie
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over een evaluatie van de wet

Download Download

Ondertekenaars