Advies Afdeling advisering Raad van State
Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34861 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Download Download

Ondertekenaars