Advies Afdeling advisering Raad van State
Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

34851 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20

Gerelateerde documenten

07-03-2018
34851-9Tweede nota van wijziging

13-02-2018
34851-7Nota naar aanleiding van het verslag

13-02-2018
34851-8Nota van wijziging

31-01-2018
34851-6Verslag

12-12-2017
34851-3Memorie van toelichting