Motie : Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen

Download

Indieners

 • Indiener
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33846-67 Monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2019-2020

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

33846-57 Beleidsreactie evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

33846-55 Verslag van een schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017 (Kamerstuk 33846-54)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

33846-54 Monitor Bibliotheekwet 2017

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-274 Voortgang cultuur in een open samenleving

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 34775-VIII-127)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

34775-VIII-127 Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

33846-53 Verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) (Kamerstuk 33846-52)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over de petitie van de heer Kromhout te Weesp over het belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

33846-52 Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Openbare bibliotheken en evaluatie vaste boekenprijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30