Motie (gewijzigd/nader)
Passend onderwijs

Gewijzigde motie van de leden Kwint en Bisschop (t.v.v. 31497-246) over beter verantwoorden of genomen besluiten in het belang van de leerling zijn

Download Download

Ondertekenaars