Brief informateur
Kabinetsformatie 2017

Eindverslag van de informateur dhr. H.D. Tjeenk Willink over zijn informatiewerkzaamheden

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Tekst SP
Bijlage
Brief CDA
Bijlage
Brief VVD
Bijlage
Over de uitvoerbaarheid en uitvoering van nieuw beleid
Bijlage
Aanbiedingsbrief