Statenpassage

Motie : Motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over een onafhankelijke, vindbare en deskundige cliëntondersteuning

Download

Indieners

  • Indiener
    H.G.J. Bruins Slot, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    I.K. van Engelshoven, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 141
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31476-24 Verslag van een schriftelijk overleg over de inzet van de extra middelen, die in het Regeerakkoord zijn opgenomen voor cliëntondersteuning

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over de inzet van de extra middelen uit het Regeerakkoord voor cliëntondersteuning (Kamerstuk 31476-22)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31476-22 Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

VAO Sociaal Domein (AO d.d. 31/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning - 31476-22

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wmo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / Patiënten en cliëntenrechten

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00