Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Koopmans voor agendering van 34516 Wijziging Grondwet strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Download Download

Ondertekenaars