Motie : Motie van het lid Van Meenen over de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
VVD 33

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief regering

31289-390 Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag van een algemeen overleg

31524-386 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2018, over mbo en vmbo

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31524-367 Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo-mbo

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Curriculumherziening po en vo (AO d.d. 20/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

mbo en vmbo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10
Naar boven