Memorie van toelichting
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

05-03-2018
34687-7 Nota van wijziging

01-03-2018
34687-6 Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

06-03-2017
 Advies Afdeling advisering Raad van State