Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Sjerp, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus (Kamerstuk 32 279, nr. 98)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32279-98 Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus - 32279-98

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40