Verslag van een schriftelijk overleg
Zorg rond zwangerschap en geboorte

Verslag van een schriftelijk overleg over het Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Overzicht van onderwerpen in de drie metingen van DAMHS

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-11-2016
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus (Kamerstuk 32 279, nr. 98)

30-09-2016
32279-98Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus