Motie : Motie van de leden Straus en Duisenberg over advies van de KNAW over zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap

Download

Indieners

  • Indiener
    K.C.J. Straus, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    P.J. Duisenberg, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 76
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 35 Tegen
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Tegen
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Monasch 1 Tegen
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

29338-226 Verslag van een schriftelijk overleg over het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

29338-159 Briefadvies KNAW "Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland"

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Verscheidenheid in wetenschap

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (29338-226)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10