Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) : Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    N. Özütok, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 127
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

34650, eindtekst

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34650-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34650-7 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief lid / fractie

34650-4 Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

34650-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34650-3 Memorie van toelichting

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34650-2 Voorstel van wet

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34650-1 Geleidende brief

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (TK 34650)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55