Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over een oplossing voor de fileknelpunten A1/A30 en A1/A35 (t.v.v. 34775-A, nr. 38)

Download Download

Ondertekenaars