Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over een oplossing voor de fileknelpunten A1/A30 en A1/A35 (t.v.v. 34775-A, nr. 38)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

MIRT

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45