Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Gewijzigde motie van het lid Von Martels c.s. over een geluidsscherm op de A27 bij Hilversum (t.v.v. 34775-A-40)

Download Download

Ondertekenaars