Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Motie van het lid Ronnes c.s. over de besteding van de meeropbrengsten van de verhuurderheffing

Download Download

Ondertekenaars