Statenpassage

Motie : Motie van het lid Ronnes c.s. over de besteding van de meeropbrengsten van de verhuurderheffing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-441 Relatie tussen de investeringsambities en de financiƫle capaciteit van woningcorporatie en reactie op verschillende moties in relatie tot de verhuurderheffing

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BZK - Verzoek met betrekking tot de nog te ontvangen informatie inzake de voortgang van het realiseren van de bouwopgave

Indiener F.M.J. Hendrickx, griffier

Brief regering

34775-VII-54 Nadere informatie over de planningsbrief 2018

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25