Statenpassage

Motie : Motie van het lid Sienot c.s. over innovatieve oplossingen voor bereikbaarheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31305-260 Start aanbesteding pilots Mobility as a Service

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:30

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15