Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Motie van de leden Westerveld en Kooiman over altijd loon- en prijsbijstelling uitkeren

Download Download

Ondertekenaars