Motie : Motie van het lid Kröger c.s. over vanaf 2021 geen palmolie en soja meer gebruiken voor biobrandstoffen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C. Laçin, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30196-672 Jaarrapportage energie voor vervoer 2018

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

30196-643 Gedelegeerde Handeling hoog en laag ILUC-risico grondstoffen voor biobrandstoffenproductie

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Duurzaam vervoer

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40