Motie
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018

Motie van het lid Van Aalst over het schrappen van aan klimaatscenario's gerelateerde elementen uit het Deltaprogramma en Deltafonds

Download Download

Ondertekenaars