Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Aalst over het schrappen van aan klimaatscenario's gerelateerde elementen uit het Deltaprogramma en Deltafonds

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00