Statenpassage

Motie : Motie van het lid Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45