Motie : Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de onderhandelingspositie van zzp'ers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35300-VIII-106 Mediabegroting 2020

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

32820-274 Voortgang cultuur in een open samenleving

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

32827-144 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Media algemeen en Journalistiek

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

32827-131 Verslag van een schriftelijk overleg over media en over journalistiek

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

28684-524 Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken bescherming journalisten

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 34775-VIII-127)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

34775-VIII-127 Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15