Statenpassage

Brief regering : Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 2017, over de uitspraken van de heer Teeven dat hij heeft bezuinigd op de advocatuur om verstrenging van het strafrecht te veroorzaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Bijgewerkte tekst

34775-VI, bijgewerkt t/m nr. 83 (3e NvW d.d. 14 december 2017)

Indiener S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Nota van wijziging

34775-VI-83 Derde nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

34775-VI-20 Tweede nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34775-VI-17 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

34775-VI-10 Nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-VI)

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

34775-VI-2 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Voorstel van wet

34775-VI-1 Voorstel van wet

Indiener S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Brief regering

34775-VI-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake rechtsbijstand (Kamerstuk 31753-139)

Indiener B. Visser, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30