Motie
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Motie van het lid Recourt over evaluatie van de bewaartermijn

Download Download

Ondertekenaars