Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Amendement van het lid Verhoeven over het openbaren van geaggregeerde data door aanbieders van communicatiediensten

Download Download

Ondertekenaars