Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 11 over dataminimalisatie bij het verwerven en verwerken van gegevens

Download Download

Ondertekenaars