Amendement
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Amendement van het lid Voortman over beperking van de medewerkingsplicht bij versleuteling van gegevens

Download Download

Ondertekenaars