Motie : Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over het in stand houden van de salderingsregeling tot 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    J.C. (Jan) Vos, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    L. van Tongeren, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Energie (AO d.d. 24/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:50