Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 43
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Voor
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34606-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.J. van Rooijen, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34606-8 Verslag

Indiener A. Bosman, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief lid / fractie

34606-7 Brief van het lid Krol inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

34606, bijgewerkt t/m nr. 7 (Overnamebrief d.d. 23 maart 2017)

Indiener M.J. van Rooijen, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34606-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34606-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener M.J. van Rooijen, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34606-3 Memorie van toelichting

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34606-1 Geleidende brief

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34606-2 Voorstel van wet

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

aanvangstijdstip gewijzigd; was 11.15 uur)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (34606) (2e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 18:30

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00