Statenpassage

Motie : Motie van de leden Bergkamp en Agema over de zorgplanbespreking in het Besluit langdurige zorg

Download

Indieners

  • Indiener
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Fleur Agema, Kamerlid PVV

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 67
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 35 Tegen
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Tegen
Klein 1 Voor
Monasch 1 Tegen
Van Vliet 1 Tegen

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00