Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 114
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 35 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Tegen
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrK├ľ 2 Tegen
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Tegen
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

34588, eindtekst

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Nota van wijziging

34588-19 Nota van wijziging

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

34588, bijgewerkt t/m nr. 19 (NvW d.d. 18 januari 2017)

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34588-18 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34588-17 Verslag

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Defensie - Verzoek om toestemming om medewerker Defensie uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Wiv d.d. 15 december 2016

Indiener Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers van BZK, Defensie, V&J en de MP - Verzoek toestemming ambtelijke briefing inzake Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (TK 34588)

Indiener Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Voorstel van wet

34588-2 Voorstel van wet

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Koninklijke boodschap

34588-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State

34588 Advies afdeling advisering Raad van State inzake Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Indiener M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34588-4 Advies afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20