Statenpassage

Lijst van vragen : Lijst van vragen over de uitrolstrategie ERTMS (Kamerstuk 33652, nr. 45)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • Mede ondertekenaar
    M.Y. Israel, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

33652-50 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 november 2016, over Spoorveiligheid/ERTMS

Indiener T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brief commissie aan bewindspersoon

Feitelijke vragen uitrolstrategie ERTMS - termijn 3 november 2016

Indiener L. Tijdink, griffier

Brief regering

33652-45 Uitrolstrategie ERTMS

Indiener S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

ERTMS-uitrolstrategie

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

ERTMS-uitrolstrategie

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Spoorveiligheid/ERTMS

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45