Bijgewerkte tekst

34534, bijgewerkt t/m nr. 10 (NvW d.d. 27 juni 2018)

Download

Gerelateerde documenten

06-11-2018
34534-12Verslag

27-06-2018
34534-10Nota van wijziging

27-06-2018
34534-9Begeleidende brief bij de nota van wijziging

12-09-2016
34534-1Geleidende brief

12-09-2016
34534-3Memorie van toelichting


Activiteiten

13-09-2016
Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden
Regeling van werkzaamheden
15:30
21-09-2016
Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
Procedurevergadering
09:30
07-02-2017
Regeling van werkzaamheden
Regeling van werkzaamheden
15:30
08-02-2017
Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
Procedurevergadering
10:15
30-03-2017
Extra procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)
Procedurevergadering
10:15
11-04-2017
Stemmingen
Stemmingen
15:05
08-11-2017
Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
Procedurevergadering
10:15
22-11-2017
Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Procedurevergadering
10:15
03-07-2018
Procedurevergadering
Procedurevergadering
16:30
09-10-2018
Procedurevergadering
Procedurevergadering
16:30
02-11-2018
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) - (Kamerstuk 34534)
Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00
27-11-2018
Procedurevergadering
Procedurevergadering
16:30
28-11-2018
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Regeling van werkzaamheden
14:00
06-12-2018
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534) (1e termijn Kamer)
Plenair debat
11:00
17-12-2018
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534) (voortzetting)
Plenair debat